VTON TRAINERS APP

De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier aan hun ontwikkeling.

Hoe werkt het?

Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. Alles komt daarin aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht aan deze doelen met meer dan 950 kant-en-klare trainingen. De methode ondersteunt met coach tips, animaties van de organisatie op het veld en filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon en gebruikt deze offline op het veld. Bekijk de voorbeeldtraining>>>

Wat levert het de trainer op?

De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het coachen. Zij zijn minder voorbereidingstijd kwijt en werken nu structureel aan de ontwikkeling van hun spelers. De filmpjes in de app laat de spelers zien wat zij gaan leren. Dit verhoogt het plezier van de spelers en het gemak van de trainer, hierdoor blijven trainers langer in hun rol en wordt de continuïteit gewaarborgd. De onervaren trainer kan gedurende het hele voetbalseizoen gevarieerde en structurele trainingen geven, passend bij de leeftijd en dit alles zonder zelf veel voor te bereiden en te bedenken. De ervaren trainer kan naar behoefte trainingen samenstellen en deze wegzetten in een periodisering.

Van toegevoegde waarde voor de trainer is de Play app. De Play app geeft de trainer een tool om statistieken per speler bij te houden, zoals aanwezigheid op de training, inzet, voetbalhandeling en doelstelling. Daarnaast kunnen de spelers thuis met de Play app oefenen wat ze in de aankomende training aangeboden krijgen en dat betekent: minder uitleg tijd en meer aan de bal!

Wat levert het de vereniging op?

Vanuit de opleidingsvisie van VTON zijn leerlijn en planning centraal geborgd binnen de vereniging. Hierdoor ontstaat er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding en geeft een duidelijke invulling aan de rol van de Hoofd Jeugdopleider en de Technische coördinator. Zij worden ontzorgd en kunnen zich meer richten op het coachen en begeleiden van de trainers. Gebruik van de VTON methodiek draagt bij aan het behoud van leden en trainers, waardoor continuïteit gewaarborgd blijft.

Naast de app voor trainers is er nu ook een app voor de spelers. Deze Play app kunnen zij gratis downloaden. De Play app is niet alleen een manier om spelers meer thuis te laten voetballen, maar biedt de Technisch coördinatoren en de trainers ook inzicht in de ontwikkeling van de spelers, omdat de trainer in de Play app statistieken bij kan houden van alle spelers. Deze statistieken helpen bij het indelen van de teams en laten zien wat de groei is binnen de vereniging.

Trainers app uitgebreid met Keepers module

Onze Keepersmodule is een extra af te nemen onderdeel in de Trainers app. De Keepersleerlijn sluit per leeftijdsgroep naadloos aan op de oefenstof in de Trainers app, zodat keepers en pupillen gelijk op gaan in hun leerdoelen en ook de keeperstrainers worden ontzorgd door VTON. Net als in de Trainers app is het ook binnen de Keepersmodule mogelijk om een eigen leerlijn te ontwikkelen door trainingen samen te stellen en deze offline te delen met andere trainers. Deze Keepersmodule is vanuit de visie van Harmen Kuperus gemaakt.

Harmen Kuperus

Als keeper heb ik jarenlang kunnen en mogen genieten, op verschillende niveaus van het voetbalspel. Als prof was ik niet goed genoeg voor de top, maar door veel te trainen heb ik toch een aardige carrière gehad. Ik miste echter goede en gerichte trainingen met aandacht voor het individu. Dé reden om het mijn keepers wél aan te bieden. Nadat VTON mij benaderde om mijn gedachtes over keepen te delen, ben ik met hen een leerlijn voor keepers gaan ontwikkelen. Deze leerlijn is pas het begin, maar is voor ieder individu alvast een mooie tool om goed en gericht te trainen. Passie en plezier, de basis voor succes op alle niveaus!

Het VTON Team

Richard Elsinga

Ontwikkeling methode, sales en partnerships
Ik heb als profvoetballer gespeeld bij diverse Nederlandse clubs en rolde daarna het trainersvak in. Toen mijn zoon ging voetballen, merkte ik dat een doorlopende leerlijn ontbrak binnen zijn amateurvereniging. Daarom ontwikkelde ik zelf een jaarplan met trainingen voor zijn elftal. Toen Erik en ik elkaar ontmoetten, realiseerden we dat iedere vereniging deze behoefte heeft. Dat jaarplan groeide uit tot een voetbalmethode voor de jeugd.

Erik de Jonge

Erik de Jonge

Ontwikkeling methode en relatiebeheer
Ik ben opgeleid als trainer en werkte als district, regio en talentcoach voor de KNVB. Daarnaast ben ik als docent verbonden aan de KNVB academie. In de praktijk zag ik veel verenigingen worstelen. Ik realiseerde dat er structurele ondersteuning nodig was aan de basis. Toen Richard en ik elkaar ontmoetten, hadden we dezelfde visie en drijfveer. Dat was de start van VTON.

Auke Swart

Auke Swart

Ontwikkeling software en digitale platforms
Ik heb ruim 18 jaar ervaring in software ontwikkeling en implementatie. Als vrijwillige trainer van het F-elftal van mijn zoon leerde ik de VTON Voetbalmethode kennen. Toen was het nog enkel een methode op papier. Het betekende voor mij een enorme verlichting van trainerstaak. Ik was onmiddellijk enthousiast en zag mogelijkheden voor digitale ontsluiting. Al snel werd ik de derde partner van VTON. In 2015 lanceerden we de eerste mobiele site en in 2016 volgde de app.

Harm Wijnja

Na het afronden van de studie bedrijfskundige informatica in Groningen ben ik sinds eind 2013 werkzaam bij Swart Development. Ik heb vanuit mijn functie daar met veel plezier mee mogen ontwikkelen aan de VTON applicaties.