Onze partners

We willen het jeugdvoetbal in Nederland naar een hoger niveau brengen. Om dat te realiseren, werken we samen met Gemeenten en Betaald Voetbal Organisaties.

De samenwerking heeft twee belangrijke pijlers. Ten eerste introduceren onze partners de digitale voetbalmethode van VTON bij amateurclubs in hun regio. Hiermee verbeteren we de regionale jeugdopleiding en de clubs zijn zichtbaar bij hun achterban. Ten tweede werken we samen om de methode verder te ontwikkelen. Clubs brengen hun specialistische kennis en middelen in om bijvoorbeeld nieuwe modules te ontwikkelen binnen de methode. We werken op dit moment samen met:

BVO’s en Gemeenten

VTON en sc Heerenveen hebben een gezamenlijke doelstelling: het jeugdvoetbal in de regio Friesland verbeteren. Met de methode van VTON krijgen jonge spelers de juiste voetbalhandelingen aangereikt. Daardoor worden de jeugdopleidingen nog beter. Op deze wijze willen we de instroom van jeugd uit eigen regio in de jeugdopleiding van sc Heerenveen vergroten. Daarnaast krijgen we door de samenwerking nog meer binding met amateurclubs en kunnen zo samen het Friese voetbal verbeteren.”

SportService Zwolle is de samenwerking met VTON aangegaan met als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de jeugdopleidingen van de Zwolse voetbalverenigingen. De expertise van VTON, de voetbaltechnische zaken, en het specialisme van SportService Zwolle, gericht op het pedagogisch klimaat van de vereniging vormen samen een unieke combinatie. Gezamenlijk kunnen we zo de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod verbeteren en de sportparticipatie verhogen. Hiermee versterken we de sportinfrastructuur in Zwolle.

“VTON en FC Groningen hebben een gezamenlijke doelstelling binnen het Amateurconvenant: het jeugdvoetbal in Noord-Nederland verder ontwikkelen. Met de methode van VTON krijgen jonge spelers gestructureerde trainingen aangereikt. FC Groningen gebruikt zelf de VTON app voor de FC Groningen Trainingsdagen en het Voetbalkamp dat elke zomer wordt georganiseerd”.

FC Twente wil meer regionale spelers in haar opleiding en uiteindelijk in het eerste elftal. Daarvoor is een goede samenwerking met de amateurclubs in de regio van groot belang, maar ook met VTON. FC Twente onderschrijft de doelstelling van VTON. Alleen gezamenlijk krijgen we meer regionale spelers in de opleiding en wordt het niveau van het regionale amateurvoetbal verbeterd.

Samen met de amateurverenigingen in ons verzorgingsgebied draagt N.E.C. de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het jeugdvoetbal te verbeteren. In VTON hebben wij een partner gevonden die samen met de amateurverenigingen en ons dit kan gaan verwezenlijken. Met de methode van VTON krijgen jonge spelers de juiste voetbalhandelingen aangereikt. Op deze wijze willen we ook de instroom van jeugd uit eigen regio in de voetbalacademie van N.E.C. vergroten.

Buitenlandse clubs

VTON beschouwt voetbal als een geheel waarin de technische, tactische, fysieke, psychologische en emotionele aspecten allemaal met elkaar verweven zijn. Dit is de reden waarom het SOCCER INSTITUTE ARUBA (SIA) voornamelijk gebruikmaakt van de VTON voetbalmethode, met als doel het bereiken van sportieve uitmuntendheid, waarbij wordt geprobeerd om het natuurlijke creatieve talent van de speler te bevorderen en naar een hoger niveau te brengen.

VTON has been an amazing tool for us! It has allowed us to provide our curriculum to every one of our coaches at the touch of their fingertips. The VTON Pro-Planner is easy to use. For all coaches. We have always prided ourselves on being at the forefront of progressive methods of developing our players. The VTON Pro-Session Planner is the next level of session planning.

Jimmy Obleda
Boca OC
Director of Coaching and Player Development

Samenwerkingen

JOIN(T) FORCES: PROGRAMMA TER VOORKOMING VAN KNIEBLESSURES bij kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar.

Blessures in deze leeftijd nemen jaarlijks toe en zijn een groot sociaal maatschappelijk probleem. Join(t)Forces levert een warming-up in drie varianten die de kans op knieblessures met 50 tot 70 procent verkleind. Naast blessurevermindering  geeft het ook een verbetering van het prestatievermogen.

Join(t)Forces traint en schoolt sport (para-)medische centra. Na deze scholing zijn zij in staat het volledige blessurepreventie beleid waaronder de warming-up uit te dragen en te implementeren bij verenigingen. Daarnaast  kunnen deze centra in de praktijk een testmodule met risicoscreening uitvoeren en analyseren met specialistische software.

Op al meer dan zestig locaties in Nederland worden verenigingen door deze centra (para-) medisch begeleid waardoor sport, bewegen en blessurepreventie elkaar versterken met als gezamenlijk doel verantwoord sporten.

Kijk voor meer informatie op: www.jforces.nl

Maatschappelijk

Local Dreamers en VTON werken samen vanuit een gemeenschappelijke gedachte: ieder kind heeft recht op een leuke, leerzame training. Local Dreamers is een kleinschalige, persoonlijke organisatie bestaande uit een team dat wil bijdragen aan een wereld waar mensen blij van worden. De vrijwilligersprojecten van Local Dreamers in Ecuador staan in het teken van plezier hebben en het ontdekken en ontwikkelen van talenten en dromen. Met de Voetbalschool wil de stichting de jeugd van Quito in een veilige leeromgeving spelenderwijs kennis laten maken met sport, en daarnaast werken aan sociale vaardigheden, teamwork en zelfvertrouwen. Dankzij de VTON app beschikken de vrijwilligers van Local Dreamers over een complete leerlijn, aan de hand waarvan zij kunnen werken aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. De VTON app zorgt ervoor dat vrijwilligers, met of zonder een voetbalachtergrond, een voetbaltraining kunnen geven. De VTON app brengt daarmee continuïteit en structuur in het project Voetbalschool.

De raakvlakken tussen het Foppe Fonds en VTON spreken voor zich: Samen slaan we de handen ineen om kinderen met plezier te laten sporten en bewegen. Foppe de Haan, beschermheer van het Foppe Fonds, is sinds 2018 ambassadeur van de VTON methodiek, waarin hij zijn eigen visie op voetbaltrainingen terug ziet.

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen met een beperking die willen sporten. Omdat het fonds gelooft dat ieder kind die je een kans geeft om zichzelf te ontwikkelen, dat zal aangrijpen. Het fonds biedt deze kinderen een sportieve kans die niet alleen bijdraagt aan hun sportieve ambities, maar ook aan hun maatschappelijke ontwikkeling.