OVER DE VTON METHODIEK 

Grote meerwaarde van VTON is dat wij ontzorgen in de breedste zin van het woord. We bieden ondersteuning aan trainers, clubleiders en spelers middels mail, WhatsApp en ook telefoon tijdens kantooruren. Eens per jaar organiseren wij bij de vereniging een praktijkavond. Tijdens zo’n avond worden alle trainers bijgepraat over de nieuwe features in de app en krijgen ze tips & tricks over het gebruik en hoe de methode in te zetten. Op deze wijze blijven wij de verenigingen ondersteunen in het gebruik van de VTON methodiek.

Daarnaast organiseert VTON bijeenkomsten voor de HJO’s en TC’s, om de continue ontwikkeling van de jeugdopleiding te kunnen borgen. We leren van de feedback, die zij ons geven en nemen dit mee in de verdere ontwikkeling van de applicaties.

Onze methodiek voorziet niet alleen in oefenstof. VTON heeft een duidelijke visie voor ogen, die vertaald wordt in de applicatie, waar alle lagen binnen een vereniging van profiteren.

Voor en door trainers

De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen trainers als ze op het veld staan? We werken hierin nauw samen met jeugdtrainers.

Brede ontwikkeling

De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.

Doorlopende leerlijn

De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling.

Digitaal en multimediaal

De voetbalmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige updates hebben trainers altijd de meest recente versie.