zonder doel kun je niet scoren

WEBINAR VTON VISIE

Deze leerlijn is pas het begin, maar is voor ieder individu alvast een mooie tool om goed en gericht te trainen. Passie en plezier, de basis voor succes op alle niveaus!


ALLES IN HANDEN MET DE APP

In totaal hebben meer dan 75 trainers deelgenomen aan de webinars die VTON i.s.m. Harmen Kuperus hebben gepresenteerd. De reacties waren erg positief en men ziet uit naar deel 2 en 3 die we de komende maanden gaan organiseren. De uitnodigingen worden ditmaal persoonlijk verstuurd zodat de deelgenomen trainers van deel 1 de mogelijkheid hebben om zich als eerste aan te melden. We hopen van harte een ieder weer te verwelkomen om wederom om onze expertise te delen met als doel dat iedere keeper zich met plezier verder kan ontwikkelen.

DEEL 1

In deel 1 zijn we ingegaan op het geïsoleerd trainen van keepers vanuit de VTON leerlijn. Harmen Kuperus laat zien hoe je simpel en eenvoudig de vertaling van prof-niveau naar amateur-niveau kunt maken.

keeper-app

De VTON Keeper-module is een extra af te nemen onderdeel in de Trainers app. De Keeper-leerlijn sluit per leeftijdsgroep naadloos aan op de oefenstof in de Trainers app, zodat keepers en pupillen gelijk op gaan in hun leerdoelen en ook de keeperstrainers worden ontzorgd door VTON. Net als in de Trainers app is het ook binnen de Keeper-module mogelijk om een eigen leerlijn te ontwikkelen door trainingen samen te stellen en deze offline te delen met andere trainers. Deze Keeper-module is in samenwerking met Harmen Kuperus vorm gegeven.

DEEL 2

In deel 2 komt het integreren van de leer en toepassingsfase aan bod.