WE SUPPORT THE FUTURE OF FOOTBALL

Voordelen vton

De vereniging:OVER DE VTON METHODIEK 

Grote meerwaarde van VTON is dat wij ontzorgen in de breedste zin van het woord. We bieden ondersteuning aan trainers, clubleiders en spelers middels mail, WhatsApp en ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Eens per jaar organiseren wij bij de vereniging een praktijkavond. Tijdens zo’n avond worden alle trainers bijgepraat over de nieuwe features in de app en krijgen ze tijdens een demo-training tips & tricks over het gebruik en hoe de methode in te zetten. Op deze wijze blijven wij de verenigingen ondersteunen in het gebruik van de VTON methodiek.

Daarnaast organiseert VTON bijeenkomsten voor de HJO’s en TC’s, om de continue ontwikkeling van de jeugdopleiding te kunnen borgen. We leren van de feedback, die zij ons geven en nemen dit mee in de verdere ontwikkeling van de applicaties.

Onze methodiek voorziet niet alleen in oefenstof. VTON heeft een duidelijke visie voor ogen, die vertaald wordt in de applicatie, waar alle lagen binnen een vereniging van profiteren.
Met meer dan 300 clubs ~ 12.500 geregistreerde trainers en 500.000 downloads per jaar, zijn we de thuisbasis voor jeugdtrainers in Nederland.Wat levert het de vereniging op?

Vanuit de opleidingsvisie van VTON zijn leerlijn en planning centraal geborgd binnen de vereniging. Hierdoor ontstaat er continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt van een jeugdafdeling een jeugdopleiding en geeft een duidelijke invulling aan de rol van de Hoofd Jeugd Opleiding en de Technisch coördinator. Zij worden ontzorgd en kunnen zich meer richten op het coachen en begeleiden van de trainers. Gebruik van de VTON methodiek draagt bij aan het behoud van leden en trainers, waardoor ook daar continuïteit gewaarborgd blijft.

Naast de app voor trainers is er nu ook een app voor de spelers. Deze Play app kunnen zij gratis downloaden. De Play app is niet alleen een manier om spelers meer thuis te laten voetballen, maar biedt de Technisch coördinatoren en de trainers ook inzicht in de ontwikkeling van de spelers, omdat de trainer in de Play app statistieken bij kan houden van alle spelers. Deze statistieken helpen bij het indelen van de teams en geven een overzicht van de ontwikkeling per speler per team binnen de vereniging.

Voor en door trainers

De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. Meer dan 1000 trainingen zijn samengesteld doormiddel van 950 unieke oefenvormen. Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen trainers als ze op het veld staan? We werken hierin nauw samen met jeugdtrainers vanuit het amateurvoetbal en trainers die werkzaam zijn bij profclubs. De VTON leerlijn, die is opgebouwd vanuit doelstellingen per leeftijd en per doelstelling leerdoelen bevat is uniek in de wereld.

Brede ontwikkeling

De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling. Bij onze visie van opleiden hebben we ons laten inspireren door de verschillende opleidingsvisies en toptrainers in binnen- en buitenland.

VAN JEUGDAFDELING NAAR JEUGDOPLEIDING

Doorlopende leerlijn

De voetbal methode biedt een unieke doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun ontwikkeling.

Digitaal & multimediaal

VTON is met zijn offline apps uniek in de wereld. De voetbalmethode is volledig digitaal met een app voor alle platforms. Trainingen en oefenvormen worden ondersteund met filmpjes en animaties. Spelers kunnen in de PLAY-app de skills zien die in de wekelijkse trainingen geleerd worden. Beide apps communiceren met elkaar zodat alle trainingen en skills synchroon lopen. Dit alles offline waardoor er op het veld geen internet nodig is. De methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige updates hebben trainers altijd de meest recente versie.HET NIEUWE TRAINEN

Altijd toegang tot oefenstof dat je gelukkig maakt