Het 10-jarig succesverhaal van Feeton 

Vanuit een enorme passie voor voetbal hebben Richard Elsinga, Erik de Jonge en Auke Swart een missie gecreëerd: ieder kind heeft recht op een goede en leerzame training. Hun idee werd een duidelijk plan. En het plan werd een serieuze onderneming: VTON, inmiddels feeton. “Ons land kent talloze toegewijde, vrijwillige voetbaltrainers. Die op basis van hun eigen kennis en kunde allemaal het beste uit hun training willen halen. Echter ontbreekt vaak een structureel beleid. Terwijl bekend is wat een kind per leeftijd zou moeten leren. En daarbij zou het niet uit moeten maken wie er voor de groep staat”, vertelt Auke.

Dit jaar vieren ze hun tienjarig bestaan. In die jaren hebben de drie heren een prachtige onderneming opgebouwd. Waar het allemaal begon met een behoefte, staat er nu een compleet online opleidingsprogramma klaar voor clubbestuurders, trainers en kinderen. Daarmee zijn ze uniek in de wereld.

Feeton ontzorgt sportverenigingen

Feeton biedt een innovatief online platform waardoor clubs zich geen zorgen meer hoeven te maken over het bedenken van trainingssessies. “Vroeger had je van die goedwillende trainers, vaak ouders, die op YouTube wat zaten te neuzen om hun training voor te bereiden. Soms hadden ze geluk dat er onderweg nog twee verkeerslichten tegenzaten, zodat ze nog snel wat extra oefeningen konden bedenken. Clubs die met feeton werken, hebben dit probleem niet meer.  Ze hebben structuur en inzicht in de ontwikkeling. Bovendien weten trainers wat de leeftijdsklasse onder hun team al heeft ontwikkeld en dat geeft die structuur in de opleiding, maar ook kwaliteit in het spel en rust bij trainers”, legt Erik uit. “Als trainer zou je je vooral bezig moeten houden met het pedagogische aspect, met het overbrengen van de stof zonder zich zorgen te maken over de trainingsmethoden. Die zijn al bedacht”, vult Auke aan. 

Hoe het allemaal begon

Op een bijeenkomst komt Richard Erik tegen. De twee kennen elkaar van jaren terug, toen ze voetbaltrainingen gaven in Amerika. “Ik vertelde Erik waar ik als hoofd opleidingen tegenaan liep bij amateurclubs: het gebrek aan structuur en technisch beleid. Als trainer van zaalvoetbalteams en vanuit zijn rol als regio coach van de KNVB, herkende Erik dat. Hij zei: ‘Richard, wat jij schetst is bij elke vereniging hetzelfde probleem.’ Omdat ik een achtergrond heb in het onderwijs, ben ik gewend om met kern- en leerdoelen en een methodiek te werken. Zo ontstond het plan om dit ook voor het amateurvoetbal vorm te geven”, vertelt Richard. 

Oefeningen op papier

Voor de F’jes, E’tjes en D’tjes ontwikkelt het duo vanuit een methodiek trainingsschema’s. “Ik kan het me nog amper voorstellen, maar we begonnen in Word” lacht Richard. “We prutsten met het invoegen van vormen om daar vervolgens tekst bij te zetten en het ten slotte op te slaan in PDF. Maar dan waren we er nog niet. We printten de hele boel uit op onze geleasede printer om daarna alle pagina’s te lamineren en in mappen te stoppen. En die mappen verkochten we aan verenigingen. Niet aan individuele trainers, want het gaat ons om structuur in de héle club. Alles deden we in onze vrije uurtjes, naast onze baan en een jong gezin.” Een club heeft al snel vijftig mappen nodig, dus de heren hebben het er druk mee. Bovendien, wanneer er iets wordt aangepast aan de training, begint het hele proces opnieuw. Maar Richard en Erik merken dat er bij clubs vraag is naar hun idee. En dus zetten ze door. 

Van duo naar trio

Na twee jaar klooien met fysieke mappen ontstaat de wens om te digitaliseren. Een app kost te veel geld en dus gooien ze een goedkope website de lucht in. Bij een bijeenkomst van Joure geeft Richard een presentatie over hun plan. Daar is ook Auke, want zijn zoon voetbalt bij de club. Richard vertelt trots over de mappen vol met trainingsstof die bedacht zijn vanuit een ijzersterk plan. “Ik zat midden in mijn verhaal toen ik iemand nee zag schudden. Ik vroeg wat er was. Auke zei me dat hij mijn idee geweldig vond, maar dat de uitvoering wel wat anders kon. Toen iedereen weg was, bevestigde Auke mijn idee om te gaan digitaliseren. We spraken af op een avond, ook al hadden we elkaar daarvoor nog nooit gezien. Wat bleek? We woonden in dezelfde straat! Erik en ik vertelden ons hele verhaal en Auke luisterde en bedacht ondertussen wat er op digitaal gebied mogelijk was”, aldus Richard. Auke: “Ik heb het een half jaar aangekeken. Ik zag die jongens strugglen bij het uitzetten van leerlijnen en met het hergebruiken en uploaden van oefeningen op een website. Op basis daarvan ben ik wat gaan moduleren, want ik wilde het ze graag makkelijker maken. In het begin was het vooral nog voor de lol, maar het werd al snel serieuzer.”

De evolutie van het platform

De heren beseffen al dat een app noodzakelijk is om hun visie te realiseren. Ze laten een app ontwikkelen. Ook denken ze na over de volgende stap: het besluit samen een bedrijf op te richten. Ze zeggen hun banen op en zoeken kantoorruimte. “Door de overstap naar de app, maakten we in korte tijd enorme stappen. Ieder jaar groeiden we met 100%, van 30 clubs met mappen naar 300 clubs die nu de app gebruiken”, vertelt Richard.


"IEDER JAAR GROEIDEN WE MET 100%, VAN 30 CLUBS MET MAPPEN NAAR 300 CLUBS DIE NU DE APP GEBRUIKEN."


Uitbreiding van applicaties

Om clubs vast te houden, maken de heren enorme stappen in het productaanbod. Zo ontwikkelen ze de Coaching app en later de Play app voor kinderen. Maar ze merken ook dat trainers in de onderbouw er moeite mee hebben als ze wordt verteld wat ze moeten doen. “Daarom bedachten we de Trainingground. Hierin wordt de structuur nog steeds bewaakt, maar hebben trainers de vrijheid om vanuit een bibliotheek hun eigen training samen te stellen. Dat vinden de clubs echt fantastisch. Dit curriculum, wat vooral in de onderbouw wordt gebruikt, dat is uniek in de wereld. Er zijn weinig andere partijen die het op deze manier hebben vormgegeven, die zoals wij hebben nagedacht over hoe het amateurniveau werkt en het zoals wij hebben samengebracht in applicaties. Bovendien kunnen we de app inmiddels ook volledig branden naar de eigen stijl van de clubs. Dit alles heeft ertoe geleid dat het verloop van de clubs enorm is verlaagd”, vertelt Erik. 

Van jeugdafdeling naar jeugdopleiding 

In de afgelopen tien jaar heeft feeton een grote impact gehad op het amateurvoetbal in Nederland. “Inmiddels maakt 15% van de Nederlandse clubs gebruik van onze methode. Van die clubs weten we zeker dat kinderen goede en leerzame training krijgen. Hoewel de club het wel goed moet ondersteunen. Je kunt niet iemand alleen een appje geven en zeggen: doe je ding. Het is de club die beslist om met feeton te werken, dus is het ook aan hen om beleid te maken en een visie te hebben. En zo verandert je club van een jeugdafdeling naar een jeugdopleiding”, aldus Erik. Omdat het zo belangrijk is om beleid te hebben, heeft feeton tien gepassioneerde field managers. Allemaal bezoeken zij clubs in hun regio om zo de kwaliteit te bewaken en waar nodig hulp te bieden.

De toekomst

Hoewel feeton de afgelopen jaren enorme vooruitgang heeft geboekt, blijven ze gefocust op de toekomst. “In Nederland groeien we nu stabiel door, dat is heel mooi. Maar we weten ook wat er in buitenland nog allemaal mogelijk is. Voordat we direct de oceaan oversteken, oriënteren we ons eerst eens rustig in Duitsland. Dat ligt tenslotte om de hoek. Er valt er veel te halen, want Duitsland is tien keer zo groot als Nederland en telt zo’n 25.000 clubs. En ook daar zie je dat er niet een dergelijk platform is, maar wel dezelfde behoefte. Daarom hopen we de komende tijd ook in Duitsland bij heel wat clubs kinderen te voorzien van kwalitatieve en leerzame voetbaltraining”, aldus Richard.

Verschil maken

Met zijn drietjes een platform ontwikkelen dat uniek is in de wereld, is bewonderingswaardig te noemen. “Dat wij nu 300 clubs kunnen ondersteunen, waardoor spelers zich met veel plezier ontwikkelen en de juiste dingen doen, vind ik geweldig. Als je het doorrekent hebben we het dan over enorm veel spelers”, vertelt Erik. “We komen nu ook langzaam in de fase dat mensen ons herkennen. Tijdens mijn vakantie op Gran Canaria een paar weken terug, heb ik zeker met tien verschillende mensen gesproken die op wat voor manier dan ook gebruikmaken van feeton. Dan pas heb je in de gaten hoeveel verschil je al met elkaar hebt gemaakt. Dat maakt me echt ontzettend trots.”